malarze Polish art
                  
-- search
 


- store
-- search for products associated with Anton Möller


- vote for Anton Möller
-- favourite artist
-- favourite epoque

artist: 31082 votes
epoque: 115715 votes

-- viewed 156190 times


Anton Möller
pl: Anton Möller
[c.1563 Königsberg - 01.1611 Gdansk]
-- search for posters with works by Anton Möller 
 -- works by Anton Möller at malarze.com

-- "Portrait of a Patrician Girl"
 
 
 
 [ copyright © 1999-2016 malarze.com-+-marchand.pl ] --- [ design © pkl webdesign ] --- [about us]
other URLs: Polish Art.pl ¤ Polish-Art.pl ¤ tworcy.com ¤ rzezbiarze.com ¤ rytownicy.com ¤ reprodukcja.com
¤ najtañsze ubezpieczenia Kraków ¤ Daniel Schultz ¤ Jeremi Jarema Wi¶niowiecki ¤ ambitnie.com